Tarieven voor coaching: op aanvraag.

Tarieven voor bedrijven voor coaching, begeleiding en bemiddeling: op aanvraag.

De tarieven voor de trainingen: gelden zoals vermeld bij iedere training.

* Geld is een energetisch ruilmiddel. Wanneer betaling met geld een probleem is, dan kunnen we in overleg ook overeenkomen om of een betalingsregeling te treffen, of om een ander ruilmiddel te gebruiken.

Menu