Emmely, Coach & Trainer

Het allereerste wat opvalt als je Emmely ontmoet, is dat ze open en hartelijk is. Ze laat je in je waarde en heeft geen oordeel. Ze daagt je uit om je vraag van verschillende kanten te bekijken. En ze beschikt over verschillende methodieken om je inzicht te geven in jouw antwoorden en oplossingen.

Met zo’n 20 jaar ervaring in mensenwerk, weet ze waar ze het over heeft. Dat geldt zowel in haar werk in één op één, als in haar werk met teams.

Coach & Trainer

Emmely is gecertificeerd internationaal NLP-trainer, Top Trainer, Systemisch Coach en Energetisch coach en NLP Master Practitioner Coach. Daarnaast is zij gecertificeerd als Integral Eye Movement (IEMT) Practitioner.
Zij is eveneens CRKBO-gecertificeerd docent.

Menu