KLACHTEN

De medewerkers, coaches en trainers van Em Coaching & Training doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt. In dat geval geldt de volgende klachtenprocedure:

Een klacht over de door Em Coaching & Training geleverde diensten dient binnen 30 dagen na levering of na kennisneming hiervan, per post en/of email aan Em Coaching & Training kenbaar gemaakt te worden.

Een klaagschrift is ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
– de naam en het adres van de klager;
– de datum;
– een omschrijving van hetgeen waartegen bezwaar gemaakt wordt.

Klachten die door Em Coaching & Training worden ontvangen, zullen te allen tijden vertrouwelijk behandeld worden.

Na ontvangst van een klacht zal binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging volgen met daarin de termijn (doch uiterlijk binnen vier weken), waarbinnen een schriftelijke reactie verwacht kan worden.

Em Coaching & Training onderzoekt de klacht en vraagt indien nodig aanvullende informatie en/of nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.

Mocht het onverhoopt niet lukken om binnen de afgesproken termijn te reageren, dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt met daarin de reden en nieuwe termijn.

Ingediende klachten worden tot 2 jaar na datum van ontvangst bewaard.

Em Coaching & Training zal er alles aan doen om de klacht naar beider tevredenheid op te lossen.

 

NOBCO, beroepsvereniging voor professionele coaches:

Wanneer onverhoopt een mogelijk geschil niet gezamenlijk opgelost wordt, dan zal de klacht volgens het reglement van de NOBCO behandeld worden, opdat een onafhankelijk oordeel gevormd wordt. Em Coaching & Training conformeert zich aan het klachtenreglement en de besluitvorming van de NOBCO.