TEAMONTWIKKELING

BEGRIP, RESPECT, VERBINDING

Waar loop je tegenaan, wat mis je?

Wat wil je bereiken met je team? Waar gaat het mis, wat gaat goed en wat kan beter? Gaat het om verantwoordelijkheid nemen, of over de manier waarop je met elkaar omgaat? Gaat het om resultaatgericht werken, of om het ziekteverzuim? Kan de sfeer beter, of de afstemming met elkaar en de andere afdelingen?
Wij stemmen af op jouw vraag en op wat jij wilt bereiken.

Begrip, respect en verbinding

Begrip, respect en verbinding zijn voor ons sterke waarden. Ze vormen onze drijfveer en onze kracht. Ze staan voor de manier waarop we werken en vormen de kernthema’s waarin we teams trainen.

Op het moment dat er begrip is voor elkaar, ontstaat er respect voor elkaar, en voor elkaars werk. Dat is een solide basis voor goede samenwerking.
Verbinding met elkaar, zorgt voor een nog betere afstemming. We gaan voor teams die samenwerken met plezier, efficiëntie en effectiviteit.

zakelijke coaching verandering

Aan het werk

Waar we goed in zijn, is om mensen bewust te maken van wat ze nu precies doen. Wat de onderliggende drijfveer is van wat ze doen – of niet doen. Ofwel, in het creëren van bewustzijn in eigen en andermans gedragspatronen. Dat is het startpunt. Als je weet waarom jij en je collega doen wat je doet, dan kun je nagaan of dat wel het meest praktisch is om te doen. Of dat er andere manieren zijn, die beter werken om te bereiken wat je wilt. Zo gaan we van begrip naar respect tot beter afstemmen en samenwerken.

Brainstormen, in de actie en ervaren

Drie dingen die over het algemeen aan de orde komen zijn:

  • brainstormen met elkaar: elkaar echt leren kennen;
  • samen in actie komen, sportief of creatief: ontdek hoe je samenwerkt;
  • een teamopstelling: ontdek welke plek je inneemt en welke consequenties dat heeft.

Verandering

Als je klaar bent voor verandering, dan staan wij klaar om dat samen aan te gaan.

Begrip, respect en verbinding in teams

Duur: Afhankelijk van wat je als bedrijf wilt bereiken. 1 dag ben je in elk geval
bezig. Het kan zijn, dat we meer dagen adviseren. Ook hier geldt weer, dat
het afhankelijk is van het doel dat jij wilt bereiken.
Aantal personen: Met een team tot en met 8 personen werken we op eigen locatie.
Met meer mensen wijken we uit naar een andere locatie, die aan onze eisen
voldoet.
Trainers: De meeste teamontwikkelingstrajecten werken we met twee trainers. Je
ontmoet mij, met als achtergrond en specialisatie gedrag en communicatie.
De tweede -mannelijke- trainer heeft een achtergrond en ervaring op het
gebied van human resources en veranderingsprocessen binnen organisaties.
Kosten: Afhankelijk van aantal deelnemers, invulling van de activiteiten, locatie en
catering.
CONTACT